1.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา (เช่น สินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้รับ) โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลการเปลี่ยนคืนสินค้า
2.การรับประกันชุดถังปั่นม็อบ และ อุปกรณ์ ตามเงื่อนไขในบัตรรับประกัน
2.1 หากสินค้าชำรุด มีปัญหาเช่นถังรั่ว ด้ามใช้งานไม่ได้ ภายใน 14 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใหม่
2.2 บริการซ่อมภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน เมื่อท่านนำส่งสินค้าที่บริษัทฯ พร้อมบัตรรับประกันที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2.3 สินค้ารับประกันซ่อมภายใน 1 ปี หลังจากวันสั่งซื้อสินค้า โดยไม่เสียค่าอะไหล่และค่าแรงในการซ่อม
2.4 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไป-กลับ จากศูนย์บริการของบริษัทฯ
2.5 บัตรรับประกันหาย บริษัทฯไม่ออกให้ใหม่ และถือว่าไม่มีการประกัน
2.6 หากสินค้าเกินกำหนดระยะประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีรับซ่อมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าแรงในการซ่อม โดยลูกค้าชำระเพียงค่าอะไหล่ และค่าขนส่งสินค้า รับประกันอาการหลังการซ่อม 30 วัน
2.7 การยกเว้นไม่รับประกัน
2.7.1 ความเสียหายจาการใช้งานผิดวิธี ถังแตกจากการใช้งาน ถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดของบริษัทฯ เคยถูกซ่อมโดยช่างที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ
2.7.2 ความเสียหายจากความจงใจ หรือประมาท หรืออุบัติเหตุแก่สินค้า เช่น ตกกระแทกเสียหาย เป็นต้น
2.7.3 ไม่รับประกันชุดด้ามทุกกรณี หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2.8 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรณีการรับประกันสินค้าสามารถโทรสอบถามกับบริษัทฯ โดยตรง